Kommendanten

KOMMENDANTEN - DEN SVÄNGDA FLYGELN 

Kungliga Slottsboden är inte en modern företeelse. Runt Kungl. Slottet har det funnits bodlängor sedan 1500-talet, främst på Helgeandsholmens tidigare broar mellan slottet och Gustav Adolfs torg. När dessa revs för att ge plats för Norrbro flyttade handelsbodarna till den nya brons västra del. Bron var ovanligt bred för sin tid och var stenlagd med vida trottoarer som snabbt blev populära promenadstråk och mötesplatser. I samband med att Riksdagshuset byggdes 1904 revs handelsbodarna. Norrbros centrala läge invid slottet har gjort att den än idag är en av Stockholms paradgator.


1983 öppnade butiken på Kungl. Slottet. Den är fortfarande belägen på slottets yttre borggård i Kommendantflygeln, som är den vänstra av de två svängda flyglarna, från slottet sett. Det moderna namnet Kommendantflygeln kommer från Kommendant , den högste befälhavaren i en garnison. Denne hade under kung Karl XV:s tid sin bostad i Kungliga Slottsbodens nuvarande butikslokaler.
När slottet stod färdigt 1754, benämndes flygeln först som slotts cancellie flygel för att den i huvudsak inrymde slottskansliet. Kung Adolf Fredrik var den förste regenten att bruka nuvarande slottet. Under hans tid fanns i bottenvåningen även spruthus , dåtidens benämning på brandstationer, samt ett magasin för brandredskap. Rädslan efter den förödande branden 1697 var fortfarande påtaglig.
I Kommendantsflygeln fanns även rum för sekreterare. Samma lokaler brukades under kung Gustav III:s tid av kanslivaktmästaren och för krogrörelse.
Flygeln fick så småningom växlande uppgifter, såsom lokaler för Högsta domstolen, Kungl. Myntkabinettet, Kungl. Slottsbyggnadskontoret, arkiv och magasin för slottsknektarna.

Besöksadress: Storkyrkobrinken 2, 111 18, Stockholm
Öppettider: dagligen 10:00-16:00

Kollektionen