Skattkammarsamlingen

SKATTKAMMARSAMLINGEN 

När en ny produkt blir till, hämtas inspiration av det kungliga kulturarvet. Skattkammarsamlingen, en konstsamling från 1600-talet är utställd på Kungl. Slottet och är en sådan källa till inspiration.
I samlingen finns bland annan kuriosa många små skålar i olika material. Sten, metall och kristall. På den tiden var det på mode att samla så många olika skatter som möjligt för att bredda sin kunskap om världen.

Samlingen har utökats från kung Erik XIV till drottning Ulrika Eleonora. Riksregalierna som är från kung Erik XIV:s tid, har genom tiderna ofta betraktats som skattkammarföremål och under vissa perioder har kronor och rena konstföremål av skattkammarkaraktär förvarats tillsammans.
Sedan 1800-talets början, då gränsen mellan statsegendom och privata kungliga samlingar efter 1809 års regeringsform drogs skarp, har riksregalierna förvarats separat. 
Ännu i början av 1800-talet fanns samlingen utspridd på många olika håll, på olika kungliga slott, Riksarkivet och Kungl. Kammarkollegium. Idag är samlingen uppdelad mellan Nationalmuseum, Livrustkammaren, Historiska museet, Nordiska museet och till största del Kungl. Slottet.