Branddörrar

BRANDDÖRRARNA PÅ KUNGL. SLOTTET 

1697 brann det gamla slottet Tre Kronor ned och sedan dess har man varit väldigt restriktiv med det levande ljuset. Ska man tända ljus på Kungl. Slottet idag, så behöver det planeras i god tid och med den största säkerheten i åtanke.

En av de få gångerna som man faktiskt tänder ljus är när man bjuder in till representation. Då tänder man över 200 ljus i slottets mest praktfulla salar. I Karl XI:s galleri reflekteras det levande ljuset i speglarna och i den förgyllda dekoren som pryder väggar och tak. Här i galleriet finns även slottets äldsta brandskydd. Efter slottsbranden 1697 byggde Tessin d.y. redan från början in ett brandskydd i det nya slottet. Bland annat så förde man upp mellanväggar över yttertaket för att fungera som brandcellsgränser. Dessa Tessingränser sticker upp som höjdryggar längst pulpettakets takfall och fungerar fortfarande för sitt ursprungliga syfte.
Under 1800-talets slut lät Oskar II sätta in branddörrar av plåt i de ursprungliga brandcellsgränsers dörröppningar för att förstärka dessa. Dörrarna försågs med en symbol i form av två korslagda facklor som visar funktionen som branddörr. För att stämma överens med inredningen i angränsande rum utformades en del dörrar som spegeldörrar med listverk i plåt och målades i anslutning till rummets färgsättning. Ibland ådrades dörrarna för att efterlikna trä eller marmorerades. Det kulturhistoriska värdet så väl som den praktiska funktionen bildar tillsammans något unikt.

Plåtdörrarna, som under dagen står uppställda och då utgör dörrsmyg, stängs varje kväll. Genom att stänga dörrarna begränsar man utrymmet för elden att sprida sig.
Brandsäkerhetens historia fortsätter med modernare teknik idag och landets första brandlarm installerades på Kungl. Slottet 1916. En brandtelegraf med adressknappar på vindar och rum. Det är idag ersatt av ett modernt elektroniskt styrt brandlarm.

De ursprungliga förgyllda facklorna från 1800-talets slut har vi låtit gjuta av i mässing och lagt på en tändsticksask. Den borstade ytan skapar en vacker kontrast då reflektionen blir mindre från de blankpolerade facklorna som nästan ser ut att sväva. Symbolen på tändsticksasken är inte bara dekorativt, den berättar samtidigt en historia och är en påminnelse om att aldrig lämna ett levande ljus obevakat.