Färger från Kina


FÄRGER FRÅN KINA 

Européernas intresse för Asien, och framför allt för Kina och Japan, väcktes redan på 1600-talet i och med de impulser som förmedlades genom de ostindiska handelskompanierna. Detta ledde inte sällan till att 1700-talets europeiska konst och arkitektur fick kinesiserande inslag, och runt om i Europa uppfördes hela byggnader eller delar av slottsinteriörer i denna stil. 

Rummen inreddes med kinesiska eller japanska möbler, importerat porslin och konsthantverk. Inredningarna kompletterades ofta med möbler och konstföremål utförda i Europa efter österländska, framför allt kinesiska, förebilder och kom att kallas kineserier.
Eftersom Kina, med undantag av några hamnstäder, var ett till stor del stängt land för européer, resulterade den begränsade information man fick österifrån i att dessa kineserier blev en mer eller mindre europeisk tolkning av den österländska stilen.

Kina slott är ett sådant exempel. Slottet byggdes under 1760-talet som en gåva till drottning Lovisa Ulrika och användes endast under sommarhalvåret när drottningen umgicks här med familj och vänner. Dagarna kunde till exempel ägnas åt broderikonst, högläsning och konversation. Tanken var att slottet skulle blänka som ett kinesiskt lackskrin, varför exteriörens yta behandlades med oljefärg och fernissa. Fasadens röda färg anspelar förmodligen på de kinesiska templens lackröda väggar. Det är just färgrikedomen och kombinationerna av de olika färgerna som har inspirerat till de 16 nya linnefärgerna.

MARMORSALEN
Marmorsalen är det första rummet och entréhallen till Kina slott. Den är inte särskilt kinesisk till sin karaktär. Den domineras inte heller av någon rokokomässig lekfullhet utan är snarare präglad av en viss klassicistisk stränghet. Intrycket förstärks av rummets strikt symmetriska åttkantiga form och den behärskat återhållna färgsättningen. Marmorn i golvmosaiken och väggarnas stucco-lustro, en teknik som imiterar marmor, bidrar till att framhäva detta. Här återfinns färgerna Grafit, Tenn och Hårleman. Alla i en harmonisk gråskala som går att kombinera med de andra färgerna.
LOVISA ULRIKAS SÄNGKAMMARE
Drottningens sängkammare har kvar den ursprungliga väggbeklädnaden av cerise sidenmoaré och färgsättningen i grönt och silver visar likheter med motsvarande tyska inredningar från 1700-talets mitt. En dröm i purpur och Cerise.RÖDA KABINETTET
Väggarnas lackpannåer är tillverkade i södra Kina vid 1700-talets mitt och importerades till det första Kina slott. De övriga väggdekorationerna består bland annat av kinesiska motiv, som de kopplade ringarna och meanderbården som löper under taket. Ringarna, är en kinesisk symbol för rikedom och lycka. En evighetsymbol. Färgerna Ebenholts, Lack och Granat hämtades från denna interiör.


GRÖNA SALONGEN

Med uppdragna fönstergardiner och öppna dörrar får salongen karaktär av uterum och de tre marmorerade hörnnischerna var troligen avsedda för växter. Vi har hittat många vackra gröna nyanser i detta rum. Vi kallar dessa Tall och Lind efter träden utanför.

GULA KABINETTET

Även detta rum är ett försök att skapa en autentisk kinesisk interiör, bland annat med hjälp av samma detaljer i väggdekorationen som i Röda kabinettet. Den gula färgen och rummets placering bredvid Sydda rummet med dess starkt rosa färg är ett typiskt exempel på tidens smak för starka färgkontraster.
Även Gula kabinettets väggar är klädda med lackpannåer. De tre pannåerna mellan fönstret och dörren till Gröna galleriet föreställer Pärlfloden och den kinesiska handelsstaden Kanton. De dova, men varma färgerna Guldockra och Umbra hittades här. 

OVALA SALEN

Ovala salens väggar är klädda med en målad sidentapet från 1907, som har tillverkats med ledning av en i Husgerådskammarens samlingar bevarad ostindisk taft från 1700-talet. I tapeten ser man vackra fråglar och Magnoliablommor. Dom romantiska rosa nyanserna Malva och Puder finns här. Varför inte kombinera dessa med några servetter från Blå salongen?

BLÅ SALONGEN

Blå salongen är en pendang till Gröna salongen och liksom den, användes på 1700-talet som mat- och festsal. De fantastiska marmoreringarna i hörnnischerna döljer många blå nyanser, vi valde två som passar att kombinera. Skymning och Midnatt.