Hårlemangrå

Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna


HÅRLEMANGRÅ

Kungliga Slottsboden använder i sina inredningar, produkter och även här i webbutikens visuella uttryck en grå färg som vi kallar Hårlemangrå. Förutom att det är en klassisk neutral kulör som gifter sig väl med andra färger, är det en färg med historisk förankring.
Vår slottsarkitekt Berit Edling kan berätta om färgen grått och hur det vi kallar Hårlemangrått återfinns på de flesta av de kungliga slotten. Färgen grått är en hel palett av kulörer av vilka upplevelsen av ”grå” är beroende av flera olika saker – vilket material den är målad på, rummets storlek, reflexioner från väggar och fönster, väderstreck m.m. Men olika grå kulörer är också en modefråga. Hur kraftigt grått något är hänger ihop med vilken tid det målade är utfört i, vilka pigment som var tillgängliga och vilka pigment man hade råd med.

Carl Hårleman levde under 1700-talets första hälft. Han var arkitekt och som överintendent huvudansvarig för färdigställandet av Stockholms slott efter Nicodemus Tessin d.y.’s död. Han förknippas starkt med rokokon då de böljande formerna var rådande. I Hårlemans inredningar förekommer gärna profiltyper som är svängda och bukiga, i motsvarighet till de senare gustavianska som är stramare och rakare. De böljande rokokoformerna återfinns gärna gråmålade i Hårlemangrå på nischer, dörrar och paneler i de kungliga miljöerna. Det målas på kraftfulla rokoko-inredningars snickerier – men används också som Kungliga Slottsbodens älskade signaturfärg.


Norra valvet med arkitekten Nicodemus Tessin d.y. och Kungl. Slottet i minatyr. Foto: Lisa Raihle Rehnbäck/Kungl. Hovstaterna


Snickerier på Ulriksdals slott målade i Hårlemangrå. Foto: Håkan Lind/Kungl. Hovstaterna

Kollektionen