Märta Måås-Fjetterström


MÄRTA MÅÅS-FJETTERSTRÖM

Det är i år hundra år sedan Märta Måås-Fjetterström startade sin berömda vävateljé. Det firas på Kungliga slottet med en stor utställning om hennes fantastiska mattor och textila konstnärskap.
Hon ville egentligen bli bokillustratör och mycket tyder på att hon aldrig ens vävde själv. Hur kommer det sig då att Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) skulle komma att bli en av Sveriges mest betydelsefulla textilkonstnärer? Förmodligen hittar man svaret, som så ofta, i en kombination av uppväxt, talang och tidens vindar. Textilkonsten hade något av en storhetstid under decennierna runt sekelskiftet 1900. Hemslöjdsrörelsen och Föreningen Handarbetets vänner var en drivande faktor. Det var snarare regel än undantag att berömda konstnärer, förutom att måla, även skapade förlagor till bildvävnader. Och när en ung Måås-Fjetterström blev antagen till Högre Konstindustriella skolan bör kontakten med konsterna även ha inkluderat det textila.
Skolan låg i Stockholm men det var söderöver hon hade sina rötter och det är med Skåne hennes konstnärskap till största delen förknippas. Hennes arbetsplatser skulle bland andra komma att bli Kulturen i Lund, Malmöhus Läns Hemslöjd och slutligen Båstad, i sin egen vävateljé. Tack vare utställningar såsom Baltiska utställningen, Stockholmsutställningarna, Parisutställningen och världsutställningarna på 1930-talet, vann hon såväl inspiration och kontakter som genomslagskraft och spridning.
Måås-Fjetterströms textilkonst består främst av mattor i rölakansteknik och bonader, med stiliserade mönster i en lugn färgskala. När hon själv skulle beskriva sitt konstnärskap sa hon, lika enkelt som självklart: Se på mattorna – det är jag. Det är också titeln på Kungliga slottets utställning, där man för första gången visar hennes mattor ur de kungliga samlingarna.
I samband med utställningen har en serie produkter formgivits med inspiration av Märta Måås-Fjetterströms karaktärsstarka mönster och färger.