Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna


STRÖMSHOLMS SLOTT

Utanför Västerås, på en stensatt holme mitt i en virvlande fors ligger ett gult barockslott, Strömsholm. Slottet, som låtit uppföras av Gustav Vasa, byggdes om av riksänkedrottning Hedvig Eleonora på 1660-talet. Det är för många förknippat med hästar. De fina betesmarkerna har ända sedan Gustav Vasas dagar gett goda förutsättningar för avel, stuteri och hästuppfödning. Traditionen har fortlevt, idag är Strömsholm ett hippologiskt centrum. Kungliga Slottsboden på Strömsholm erbjuder produkter, delvis inspirerade av platsen.


Besöksadress: Slottsvägen 32, Strömsholm.
Öppettider: Med anledning av den rådande situationen med spridningen av det nya coronaviruset har H.M. Konungen beslutat att den publika verksamheten vid de kungliga slotten tillfälligt ska stängas. Det innefattar även Kungliga Slottsboden.

Kollektionen