Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Strömsholms slott

Utanför Västerås, på en stensatt holme mitt i en virvlande fors ligger ett gult barockslott, Strömsholm. Slottet, som låtit uppföras av Gustav Vasa, byggdes om av riksänkedrottning Hedvig Eleonora på 1660-talet. Det är för många förknippat med hästar. De fina betesmarkerna har ända sedan Gustav Vasas dagar gett goda förutsättningar för avel, stuteri och hästuppfödning. Traditionen har fortlevt, idag är Strömsholm ett hippologiskt centrum. Slottsboden på Strömsholm erbjuder varor och presentartiklar, delvis inspirerade av platsen.